Entiga Technical Service

+48 534 935 226

Oferujemy usługi opieki konserwatorskiej i pogotowia technicznego.
W ich ramach wykonujemy szeroki zakres czynności technicznych, takich jak;

Instalacje elektryczne i oświetleniowe:

 • bieżąca wymiana zużytych żarówek, świetlówek, starterów, dławików,
  wyłączników i innego osprzętu,
 • regulacje wyłączników zmierzchowych i czasowych, wymiana na nowe w
  razie ich niesprawności,
 • załączanie „wybitych” bezpieczników (część wspólna), po sprawdzeniu
  instalacji pod kątem wyłączenia – wymiana uszkodzonych,
 • wymiana uszkodzonych, niesprawnych wyłączników.
elektryka
key_photo

Utrzymanie sprawności zamków, drzwi domofonowych i innych urządzeń osiedla w tym:

 • wymiana uszkodzonych niesprawnych wkładek zamków,
 • dorabianie kluczy w specjalistycznych punktach,
 • utrzymanie w sprawności klamek, szyldów, zawiasów i samozamykaczy
  drzwi,
 • montaż znaków drogowych, tablic informacyjnych, słupków
  wygradzających itp. w razie potrzeb.

Części wspólne:

 • pełnienie funkcji opiekuna centrali ppoż.,
 • usuwanie drobnych uszkodzeń tynku,
 • drobne naprawy np. takie jak wklejenie płytek, pomalowanie ściany,
  naprawa fragmentu elewacji itp.,
 • bieżące naprawy ( zależne od potrzeb wspólnoty), naprawy i konserwacje
  placów zabaw oraz pojedyncze elementy malej architektury.
zdjecie_praca_na_wysokosci
hydraulika

Instalacje hydrauliczne:

 • montaż i wymiana przyborów sanitarnych

 • udrożnienie odpływów kanalizacji,

 • usuwanie nieszczelności zaworów ZW oraz CW,

 • wymiana pokręteł oraz uszczelek,

 • montaż zaworów oraz syfonów itp.,

 • odpowietrzanie systemów grzewczych,

 • czyszczenie filtrów (jeżeli występują),

 • okresowa/miesięczna kontrola pomp oraz separatorów.

Prace dekarskie:

 • drobne uszczelnienia dachu,
 • okresowe czyszczenie dachu oraz odpływów,
 • drobne naprawy opierzenia, rynien czy rur spustowych.
prace dekarskie
fotowoltaika

Panele fotowoltaiczne:

 • czyszczenie paneli – zabrudzeń np. liści, ptasich odchodów itp.,
 • miesięczna kontrola stanu paneli fotowoltaicznej, połączeń kabli itp.

Pozostałe:

 • sporządzanie raportów z wykonanych prac,
 • rewizja obiektu (zwłaszcza po intensywnym wietrze, burzy czy opadach
  śniegu), zgłaszanie zauważonych usterek,
 • Współpraca ze specjalistycznymi serwisami i firmami którym Wspólnota
  zleca wykonanie prac (np. udostępnianie kluczy, wskazywanie
  umiejscowienie urządzeń itp.),
 • inne uzgodnione prace.